Projekt Tillit – Internationell erfarenhet – en möjlighet som alla borde få!

Projekt Tillit genom Företagsutveckling och Arbetsförmedlingen/Eures ger dig mellan 18 och 24 år möjlighet till en unik förstklassig matchning mot den svenska och utländska arbetsmarknaden genom praktik utomlands. Du startar med åtta veckors coachning vilken följs upp med sex veckors praktik i Storbritannien eller Italien anpassad efter just dina behov och önskemål. Vi avslutar sedan med fyra veckors coachning – målet är att hitta rätt jobb eller utbildning för dig. En röd tråd genom hela projektet är vad DU vill och kan göra och hur du ska nå dina mål.

Introduktion

Vi inleder med åtta intensiva veckor där du i grupp och individuellt försöker komma fram till vad du ska göra i framtiden.
 Du kommer att: göra arbetsplatsbesök, diskutera olika yrken, skriva CV och personligt brev, arbeta i grupp och individuellt, planera din praktik, ta reda på hur det är att leva i Storbritannien eller Italien och prata med andra som varit utomlands. Allt för att skapa inspiration och energi för din framtid.

Praktik Utomlands

Du kommer att få en praktikplats utomlands inom det arbetsområde där du söker jobb. Vi utgår från vad du kan och matchar mot vad du klarar av, varken mer eller mindre. Vi har inga låsta praktikplatser utan anpassar din praktik efter din personliga profil.

Slutfas

Du kommer hem efter sex veckors praktik utomlands som gett dig energi, nya tankar, många vänner och som fått dig att växa minst 10 cm. Nu är du het på arbetsmarknaden; inget kan stoppa dig. Vi hjälps åt i fyra veckor med din energi och våra kontakter.

Finansiering

Projekt tillit finansieras med hjälp av Europeiska socialfonden ESF.

Vad är projektets syfte och mål?

Syftet med projektet är att du via coachning av hög kvalitet och behovsanpassad praktik utomlands får en internationell erfarenhet som ökar dina möjligheter att få jobb i Sverige eller utomlands. Från och med 2018 kommer vi även att ha ett större fokus på att stärka dig som individ. Förutom erfarna projektledare kommer det även att finnas med en arbetspsykolog från arbetsförmedlingen, allt för att din väg till arbete eller studier ska bli så bra som möjligt.

Geografiskt område och målgrupp

Projektet riktar sig till personer mellan 18 och 24 år boende i Skåne eller Blekinge. För att söka till projektet måste du ha fyllt 18 år men inte 25. Du ska även vara EU-medborgare och kunna delta i projektet på heltid.